Chi phí massage tại Olive Spa Đà Nẵng

Bảng giá dich vụ massage

Có 3 suất massage tại Olive spa là "massage đơn giản", "massage mặt" (chăm sóc da) và "massage đá nóng". Rẻ nhất là massage đơn giản 30 phút với 9USD. Ngoài ra còn có suất massage chân sử dụng với đá nóng trong 70 phút hoặc 90 phút với giá khoảng 19USD. Chỉ có massage mặt (chăm sóc da) là 120 phút